JÁTÉKKUCKÓ ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE

JÁTÉKKUCKÓ ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE

2001 áprilisa óta működtetjük Szekszárdon a Játékkuckó és Családi Bölcsőde szolgáltatást. Ennek keretében a kisgyermekeket nevelő családok tehermentesítése a célunk. A családi bölcsődében 12 kisgyermek állandó, rendszeres ellátását, felügyeletét végezzük, mely során maximálisan igyekszünk a szülők speciális igényeit kielégíteni (pl.: időbeni, ellátásbeli rugalmassággal). Továbbá a Játékkuckó keretében vállaljuk alkalmi, néhány órás felügyeleteket, amíg a szülő ügyeit intézi, háztartási teendőit végzi vagy pihen, feltöltődik.

AV4W3378

Célcsoport:

  • a gyermekük hároméves kora előtt a munkaerőpiacra visszatérő vagy munkát kereső szülők
  • speciális munkaidő-beosztású szülők
  • felsőfokú tanulmányokat folytató szülők
  • gyermeküket egyedül nevelő anyák
  • valamilyen ok miatt normál közösségbe nem integrálható gyermekek (pl.: betegségek, fogyatékosságok, eltérő fejlődés, szociális kapcsolatok éretlensége).

Családi bölcsődénk célja egy olyan családias, bizalom teli kapcsolat kialakítása a hozzánk járó családokkal, mely során a gyermekek személyiségét optimálisan tudjuk fejleszteni.

 

2001 óta családi napközi működtetésére felkészítő képzéseket indítunk, akkreditált vizsgaközpont vagyunk. 2005. évtől a MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Egyesületének Dél-Dunántúli Módszertani Központjaként szakmai segítséget nyújtunk a régiónkban alakuló és meglévő családi bölcsődék számára, folyamatosan kapcsolatot tartva az Országos Egyesület szakembereivel.

 

Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik kisgyermekük ellátását kis létszámú gyermekközösségben és családias környezetben képzelik el.

 

A gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztését szakképzett gondozónők és pedagógusok látják el. A gyermekek egy 5 és egy 7 fős csoportba érkeznek, ahol még az óvoda előtt megismerhetik a kortársaikkal való együttlét örömeit, a gondozónők segítségével elkezdhetik elsajátítani a közösségi élethez szükséges képességeket. Mindez egy olyan napirendben történik, mely a rendszeresség elvén alapul és a gyermekeknek a szüleiktől távol is biztonságot nyújt.

 

Elérhetőség:
Játékkuckó és Családi Bölcsőde
7100 Szekszárd, Csonka u. 14.
Tel.: + 36 74 311 035
E-mail: csaladinapkozi@kek-madar.hu